สรรพากรปลื้มมาตรการภาษีหนุนลงทุนเกินเป้า

สรรพากรปลื้มมาตรการภาษีหนุนลงทุนเกินเป้า
ผู้ประกอบการแห่ลงทุนทะลุ 218,000 ล้านบาท  หลังจากรัฐคลอดมาตรการภาษีส่งเสริมลงทุนปี 60 กำหนดให้บริษัท-หจก.นิติบุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง

รายงานข่าวจากกรมสรรพากรแจ้งว่า  ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  ในปี 60 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปในปี 60 เป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริงนั้น  มาตรการภาษีดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 10,411 ราย แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินต่อกรมสรรพากร รวมวงเงินลงทุน 281,000  ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
 
“เมื่อปลายปี 59 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ไว้ว่า จะมีผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มจากมาตรการภาษีนี้เป็นวงเงินลงทุนรวม 8,000 ล้านบาท จึงถือได้ว่ามีการลงทุนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก  ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนไปในปี 60 ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมสรรพากรในการใช้สิทธิและการจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดต่างๆ ประกอบการใช้สิทธิ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์