สัมผัสชีวิตในพื้นที่ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์

ตราดประกอบไปด้วยเกาะที่มีหาดทรายสีขาวและแนวปะการังหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะช้างที่รู้จักกันดีในป่าหนาแน่นน้ำตกและแนวปะการังนอกชายฝั่งในขณะที่เกาะกูดใกล้เคียงอาจเป็นเกาะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดยังมีประสบการณ์ในท้องถิ่นแบบไทยแท้ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น ๆ

ชุมชนบ้านท่ารานามีที่พักแบบโฮมสเตย์และสัมผัสชีวิตในพื้นที่ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางทะเลชายฝั่งโดยการท่องเที่ยวทางเรือชมทัศนียภาพผ่านป่าโกงกางและการเพาะเลี้ยงโคลนโคลน