หนุนใช้กม.เข้ม-ตั้งองค์กรดูแลอุบัติเหตุบนถนน

หนุนใช้ กม.เข้ม-ตั้งองค์กรดูแลอุบัติเหตุบนถนน เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก ด้านวิกฤติบำบัดและอุบัติเหตุ และประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมรายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ของกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

พบว่า ปี 59 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 22,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 58 ประมาณ 3,000 ราย ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลงได้มาจาก 2 ปัจจัยคือ 1. ระบบจัดการอุบัติเหตุความปลอดภัยทางถนน ยังไม่ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวโดยตรง การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และองค์การสหประชาชาติ ที่ระบุว่า หากจะประสบความสำเร็จในปัญหาที่ยาก และใหญ่โต ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นกิจจะลักษณะ เพราะเป็นฐานรากบันไดขั้นที่ 1 ในการดำเนินการที่เป็นไปในแนวยุทธศาสตร์ได้ เพื่อจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้แม้ปัจจุบันไทยจะพยายามผลักดันให้มีหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนโดยตรง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สอจร. และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) เป็นต้น แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าหน่วยงานจะออกมาเป็นแบบใด และอยู่ภายใต้กระทรวงใด ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องตัดสินใจโดยด่วน เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนปัจจัยที่ 2 คือ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร แม้กฎหมายประมาณ 70-80% จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่การใช้ยังไม่เต็มที่ตามมาตรฐานสากล เช่น กฎหมายให้ประชาชนสวมหมวกกันน็อก ซึ่งมีกฎหมายใช้มาแล้ว 20 ปี แต่ปัจจุบันประชาชนใส่หมวกกันน็อกประมาณ 50% ขณะที่คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ (จยย.) ควรใส่ 100% แต่พบว่า คนซ้อนท้ายใส่หมวกกันน็อกแค่ 15% ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่ และคนซ้อนท้ายรถ จยย. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนจำนวนมาก หากมีการสวมหมวกกันน็อกตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ช่วยลดการเสียชีวิตจาก จยย. ได้ประมาณ 5,000 คนต่อปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth