เรียนรู้คุณค่าของศิลปะและงานฝีมือไทย

อดีตนักศึกษาและปัจจุบันเป็นผู้ช่วยครูสอนเครื่องปั้นดินเผาที่บางไทรเซ็นเตอร์กล่าวว่า “ผมรู้สึกขอบคุณมากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไม่เพียง แต่จะให้การฝึกอบรมวิชาชีพแก่เราเท่านั้น แต่ยังให้ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนอาหารและที่พักแก่นักเรียนทุกคน ในช่วง 24 ปีที่ผ่านมาฉันใช้เวลาอยู่ที่นี่ฉันมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ฉันได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะและงานฝีมือไทย

ฉันไม่ได้มีพื้นฐานเมื่อแรกเริ่มต้น ฉันโชคดีมากที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ ศูนย์ฯ ไม่เพียงสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้คุณไปศึกษาต่อและเรียนต่อเพื่อรับปริญญาตรี ” “ถ้าไม่ได้รับโอกาสในการฝึกงานศิลปะและงานฝีมือไทยที่นี่ชีวิตของฉันจะไม่มาไกลขนาดนี้ จริงๆแล้วฉันจบการศึกษาด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในฐานะช่างซ่อมรถยนต์ แต่ฉันก็สนใจงานเครื่องเคลือบสีไทยอยู่เสมอ